IV Legnicki Marsz dla Życia

IV Legnicki Marsz dla Życia

1.4 2012  

W Niedzielę Palmową, 1 kwietnia 2012 roku, ulicami Legnicy przejdzie, czwarty już, Legnicki Marsz dla Życia. Inicjatywa cieszy się wielką popularnością wśród młodzieży, jak również dorosłych. Pierwszy Marsz odbył się w 2009 r. i przyciągnął do biskupiego miasta ponad 2300 osób. Rok później do manifestacji zgłosiło się ponad 2700 osób, a w zeszłorocznym, III Legnickim Marszu dla Życia wzięło udział ponad 3000 młodych z Diecezji Legnickiej wraz z mieszkańcami Legnicy.

Każda z dotychczasowych inicjatyw poprzedzona była wydarzeniami promującymi Duchową Adopcję Dziecka Poczętego oraz wspierającymi Domy Samotnej Matki. Czwarty Legnicki Marsz dla Życia jest już inicjatywą szeroko rozumianych środowisk chrześcijańskich i pro life, tworzących Komitet Organizacyjny Legnickiego Marszu dla Życia. Przygotowanie do tego wydarzenia będzie odbywać się wielowymiarowo.

Pierwszym elementem będzie akcja charytatywna „Kredka dla dziecka”. Polegać ona będzie na zbiórce przyborów szkolnych na rzecz dzieci w Domach Dziecka w Diecezji Legnickiej.

Zbiórce charytatywnej towarzyszyć będzie krucjata modlitewna 40 Dni dla Życia, która rozpocznie się 22 lutego i potrwa do 1 kwietnia. Tym samym przez 960 godzin, w dzień i w nocy, trwać będzie publiczna modlitwa w intencji życia dzieci nienarodzonych.

Wszystkie inicjatywy będą miały swoje zwieńczenie na IV Legnickim Marszu dla Życia. W Niedzielę Palmową, 1 kwietnia, podczas Mszy Św. w Kościele MB Królowej Polski w Legnicy zakończy się krucjata modlitewna 40 Dni Dla Życia oraz odbędzie się podsumowanie zbiórki charytatywnej „Kredka dla dziecka”. Jak co roku, także i tym razem wybrane osoby złożą publiczną deklarację wstąpienia na drogę Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.


 

40 DNI DLA ŻYCIA

Idea krucjaty modlitewnej 40 Dni Dla Życia ma swoje źródło w Stanach Zjednoczonych, gdzie katolicy modlą się przez 40 dni na Różańcu przed klinikami aborcyjnymi zarówno w dzień jak i w nocy. Ta skoordynowana, międzynarodowa kampania, jest prowadzona dwa razy do roku w wielu miejscach naszego globu. Wzięły w niej udział setki tysięcy ludzi. Do jej sukcesów należy zaliczyć zamknięcie dziewięciu ośrodków aborcyjnych oraz odejście z przemysłu aborcyjnego co najmniej 43 pracowników, w tym Abby Johnson, byłej dyrektorki jednego z oddziałów Planned Parenthod (największej w Stanach Zjednoczonych organizacji propagującej aborcję). Jednak najlepszą wiadomością jest fakt uratowania od aborcji 3599 dzieci i ich matek (dane z roku 2011).


W ubiegłorocznej edycji w inicjatywie wzięło udział ponad 250 miast w 9 krajach na świecie. W tej liczbie mieści się także po raz pierwszy polskie miasto - Legnica. Podczas przygotowania do III Legnickiego Marszu dla Życia w 2011 roku zainaugurowano 40 Days For Life poprzez codzienne nabożeństwa w intencji życia poczętego w 20 kościołach dekanatów legnickich. 


W tym roku modlitwa ma się odbywać przez 40 dni w dzień i w nocy pod pomnikiem Jana Pawła II, w centrum miasta, nieopodal Katedry. Krucjata modlitewna rozpocznie się w środę popielcową, 22 lutego i potrwa do Niedzieli Palmowej, 1 kwietnia 2012 roku. W czasie tych 40 dni modlitwa będzie trwała nieustannie przez 960 godzin.

Biuro Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży już przyjmuje pierwsze zgłoszenia pod numerem 76 724 43 75 lub drogą mailową biuro.ksmdl@gmail.com od osób zainteresowanych przyłączeniem się do wspólnej modlitwy. Wystarczy zadeklarować godzinę publicznej modlitwy w intencji nienarodzonych, aby przyłączyć się do krucjaty.


 

KREDKA DLA DZIECKA

W ramach działań promujących wartość życia poczętego, Legnicki Marsz dla Życia poprzedzać będzie zbiórka na rzecz dzieci z Domów Dziecka. Wydarzenie to wpisze się w szereg akcji tradycyjnie już poprzedzających Legnicki Marsz.

Obok zachęty do modlitwy indywidualnej poprzez zbiórkę różańców (2009 rok), przez modlitwę wspólnotową przy świecy paschalnej, znaku Chrystusa Zmartwychwstałego (2010 rok), po akcji charytatywnej na rzecz samotnych matek, które wybrały życie (2011 rok), przychodzi czas by otworzyć serca na potrzeby dzieci wychowujących się bez pełnych rodzin, lub bez rodziców.

Organizatorzy Legnickiego Marszu dla Życia przeprowadzą na terenie Diecezji Legnickiej zbiórkę przyborów szkolnych pod hasłem „Kredka dla dziecka”. Zaproszenie do włączenia się w tę akcję kierowane jest do dzieci i młodzieży zorganizowanej w grupach parafialnych oraz klasach szkolnych.

Zbiórka rozpocznie się 2 lutego (Ofiarowanie Pańskie) i zakończy się 24 kwietnia (Narodowy Dzień Życia). Wyróżnienie najbardziej zaangażowanych grup nastąpi w Niedzielę Palmową, 1 kwietnia, podczas Mszy św wieńczącej IV Legnicki Marsz dla Życia.


 

PROMOCJA KATECHIZMU DLA MŁODYCH YOUCAT

Światowy Dzień Młodych, w podczas którego odbywać się będzie IV Legnicki Marsz dla Życia, poprzedzi szeroka promocja katechizmu dla młodzieży YouCat.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Legnickiej ogłasza konkurs na najlepszą reklamę YouCat. Konkurs adresowany jest do osób zamieszkujących Diecezję Legnicką, praktykujących katolików, których wiek nie przekracza klasy maturalnej. Aby wystartować w konkursie należy „zostać fanem” YouCat Diecezji Legnickiej na FB i wypełnić krótki kwestionariusz. Następnie wykonaną pracę w dowolnej technice (plakat, film, prezentacja, baner, flash itd.) przesłać w możliwym do publikacji formacie na jeden z podanych adresów Biura KSM DL. Nadesłane reklamy zostaną zaprezentowane na IV Legnickim Marszu dla Życia. Zwycięzca praca zostanie powielona i rozprowadzona do wszystkich parafii Diecezji Legnickiej, oraz poprzez media diecezjalne. Obok tego wyróżnienia na zdobywców pierwszych trzech nagród czekają atrakcyjne nagrody.

Nasza Wspólnota

Informacje na temat parafii MB Bolesnej. Historia, opisy miejscowości.

więcej

Ogłoszenia Parafialne

Bieżące informacje z życia parafii. Aktualne intencje Mszy Św. , krótkie refleksje.

więcej

Nasza Kancelaria

Dni i godziny urzędowania Kancelarii parafialnej. Administracja parafii.

więcej