Diecezjalne spotkanie Rad Parafialnych

Diecezjalne spotkanie Rad Parafialnych

7.5 2016 W sobotę 7 maja br. w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy obył się Zjazd Członków Rad Parafialnych ze wszystkich parafii Diecezji Legnickiej. Spotkaniu przewodniczył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. Przedstawicielem naszej Rady był sekretarz p. Dariusz Hapij z Chróstnika.
Podczas soptkania Księża Dziekani z wszystkich dekanatów diecezji przedstawili informację z przeprowadzonych wyborów Rad Parafialnych z poszczególnych parafii. Ksiądz Biskup przedstawił prezentację dotyczącą znaczenia posłuszeństwa ewangelii Pana Jezusa w pracach Rad Parafialnych. Głos zabrał też przewodniczący Rady Świeckich Katolików przy Biskupie. Na zakończenie spostania odbyła się dyskusja o różnych doświadczeniach w pracy Rad parafialnych.
Nasza Wspólnota

Informacje na temat parafii MB Bolesnej. Historia, opisy miejscowości.

więcej

Ogłoszenia Parafialne

Bieżące informacje z życia parafii. Aktualne intencje Mszy Św. , krótkie refleksje.

więcej

Nasza Kancelaria

Dni i godziny urzędowania Kancelarii parafialnej. Administracja parafii.

więcej