I Spotkanie Ekumeniczne w Chróstniku

I Spotkanie Ekumeniczne w Chróstniku

28.1 2018

28 stycznia 2018r. odbyło się w kościele w Chróstniku I Spotkanie Ekumeniczne z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, podczas którego w sposób szczególny wspominano księdza Beniamina Schmolcka (1672 – 17370) – ewangelickiego duchownego urodzonego w Chróstniku, wybitnego śląskiego pieśniarza i poety, autora wielu ewangelicznych pieśni.

Spotkanie uświetniły władze samorządowe: Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, który objął patronatem I Spotkanie Ekumeniczne w Chróstniku, Starosta Lubiński Adam Myrda, Radni Rady Gminy, przedstawiciele Rady Sołeckiej na czele z Elżbietą Białosiewicz oraz liczni Parafianie.

Podczas Spotkania nasz proboszcz ks. kan. Kazimierz Rapacz wygłosił referat o Wielkim Chrostniczaninie, przedstawiając życie i twórczość ks. Beniamina Schmolcka. Ks. Jerzy Gansel z parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Legnicy mówił o teologicznym charakterze twórczości ks. B. Schmolcka. Z kolei ks. prot. Jerzy Malisz z parafii Kościoła Prawosławnego z Zimnej Wody opowiedział zebranym o obrzędach Bożego Narodzenia w Kościele Prawosławnym.

Ks. Jerzy Gansel odprawił nabożeństwo ekumeniczne przywołując fragmenty Pisma Świętego.

Podczas spotkania zaśpiewano kilka pieśni ewangelicznych, autorstwa wspominanego ks. Benjamina Schmolcka pod przewodnictwem Organisty z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej.

Na wielkie brawa zasłużył sobie zespół „Rozśpiewane Pastuszki” z Gogołowic, który w pięknych aranżacjach przedstawił tradycyjne kolędy i pastorałki Bożonarodzeniowe.

Na koniec modlitw wszyscy duchowni udzielili zebranym błogosławieństwa Bożego.

Na zakończenie Spotkania wszyscy uczestnicy przeszli pod pamiątkową tablicę umieszczoną na ścianie kościoła w Chróstniku, upamiętniającą wielkiego Obywatela tej ziemi,  ks. Beniamina Schmolcka, aby złożyć wiązankę kwiatów jako wyraz wdzięczności i pamięci.

Wszyscy rozstali się z poczuciem spotkania za rok, by znów upamiętnić ks. Beniamina Schmolcka, który tak potrafi zbliżyć do siebie ludzi…Nasza Wspólnota

Informacje na temat parafii MB Bolesnej. Historia, opisy miejscowości.

więcej

Ogłoszenia Parafialne

Bieżące informacje z życia parafii. Aktualne intencje Mszy Św. , krótkie refleksje.

więcej

Nasza Kancelaria

Dni i godziny urzędowania Kancelarii parafialnej. Administracja parafii.

więcej