Parafia

Parafia

W skład parafii Matki Bożej Bolesnej w Chróstniku wchodzą: 1. Chróstnik; 2. Krzeczyn Wielki; oraz Osiedle Lubińskie (Osiedle „malarzy”) Na terenie parafii zameldowanych jest łącznie (na koniec 2010 r) – 2 471 osób. W parafii od czasów powojennych pracują kapłani ze Zgromadzenia Salezjańskiego, początkowo dojeżdżając z niedalekiego Lubina a od czasu duszpasterzowania Ks. Jana Jóźwika zamieszkali tutaj na stałe. Obok wspomnianego Ks. Jana Jóźwika pracowali tutaj kolejno proboszczowie: śp. Ks. Józef Panek, śp. Ks. Feliks Urban, Ks. Ludwik Graf; śp. Ks. Jerzy Mularczyk. Jako wikariusze pracowali w tym okresie czasu śp. Ks. Kazimierz Kunicki, Ks. Andrzej Iglicki, Ks. Zbigniew Klisowski. Aktualnie proboszczem parafii jest Ks. Kazimierz Rapacz.

Chróstnik

jest jedną z najstarszych wsi w granicach obecnego powiatu lubińskiego. Jej dzieje przez długie lata związane były z śląskim, rycerskim rodem Brauchitschów. Do czasów obecnych pozostały rodzinne świadectwa w postaci epitafiów w murach kościoła parafialnego Matki Bożej Bolesnej. Fundatorem kościoła był niejaki Bonuslaus Brauchitsch. Historia podaje, że rycerskie zastępy rodu Brauchitschów wzięły udział w 1241 roku w słynnej bitwie z Tatarami pod Legnicą. Losom Chróstnika niezmiennie towarzyszyła rodzina rycerska, aż do 1633 roku, kiedy ostatni dziedzic rodziny sprzedał dobra Mikołajowi Haugwitz.

Na XVIII wiek przypadł intensywny rozwój wsi Chróstnik. Przekształcono i powiększono wówczas min. budowlę kościoła a w latach 1723 – 1728 zbudowano barokowy pałac z fosą i stawami, perłę ówczesnej architektury. Przetrwał w nienaruszonym stanie przetrwał do czasów powojennych. Niestety w 1976 roku pałac spłonął z całym zabytkowym wnętrzem. Dzięki pracom restauracyjnym w 2010 roku, pałac odzyskuje w szybkim tempie swoją świetność.

Z Chróstnikiem związana jest postać znanego niemieckiego poety i twórcy pieśni religijnych - Benjamin Schmolck. Urodził się 1672 roku, jako syn pastora pracującego przez dłuższy czas w Chróstniku. Sam też pełnił przez pewien czas w Chróstniku godność wikariusza. Napisał około 1200 wierszy oraz pieśni kościelnych. Zmarł w 1735 roku w Świdnicy, gdzie został pochowany w tamtejszym Kościele Pokoju. Tablica upamiętniająca tego wybitnego dobrodzieja znajduje się na zewnętrznej ścianie  kościoła parafialnego w Chróstniku.

Chróstnik to miejscowość o charakterze rolniczym, z dużą ilością nowych domów, których gospodarze wybrali tutejszą miejscowość, jako ciche, spokojne miejsce swojego zamieszkania -  oddalonego od ruchu i hałasu miejskiego. W Chróstniku istnieje kilka zakładów mechanicznych, sklep, biblioteka. Na uwagę zasługuje również duży plac zabaw dla dzieci oraz zewnętrzna siłownia. Aktywnie działa również Rada Sołecka pod kierunkiem pani sołtys Bogusławy Dąbrowskiej. Z Chóstnika pochodzi również radna Gminy Lubin - pani Janina Mucha.  Aktualnie w Chróstniku zamieszkuje 925 mieszkańców.

Krzeczyn Wielki

jest jedną z najstarszych obok Chróstnika wsią w granicach obecnego powiatu lubińskiego. Jako wieś posiada nietypowy układ przestrzenny. Wg. informacji Stanisława Tokarczuka i Czesława Czernickiego ujętych w pracy ”Monografia Gminy Wiejskiej Lubin” - Krzeczyn Wielki był silnie powiązany z procesami gospodarczymi jakie miały miejsce na terenie całego Śląska i Europy. Rozwój gospodarczy i społeczny zawdzięczał swojemu położeniu na szlaku handlowym prowadzącym do Ścinawy. Już od XIII wieku Krzeczyn był warownią lubińską, a rejon kościoła z wieżą zbudowaną z kamieni polnych i pokrytą gontowym dachem potwierdza związek z rozbudową Lubina za panowania piastowskiego księcia Ludwika I (1348 – 1358). W 1399 roku odnotowano istnienie tutaj parafii katolickiej, powstałej dzięki przybyłym osadnikom z Saksonii i Frankonii znad Menu. Podobnie jak w Chróstniku, epitafia w kościele pw. Marii Dominiki Mazzarello świadczą o bogatej przeszłości Krzeczyna Wielkiego.
Oprócz kościoła do zabytkowych obiektów należy zespół pałacowy z XVIII w. , nieliczne już domy mieszkalne z XVIII i XIXw. oraz park krajobrazowy i stara aleja lipowa.
W Krzeczynie znajduje się szkoła podstawowa, stadnina koni Tarpan. Aktywnie działa zespół muzyczny „LUBIN”. Pomimo swojego rolniczego charakteru, miejscowość podobnie jak Chróstnik przeżywa rozwój budownictwa jednorodzinnego. Aktualnie wieś liczy 720 stałych mieszkańców i stale się powiększa.

Nasza Wspólnota

Informacje na temat parafii MB Bolesnej. Historia, opisy miejscowości.

więcej

Ogłoszenia Parafialne

Bieżące informacje z życia parafii. Aktualne intencje Mszy Św. , krótkie refleksje.

więcej

Nasza Kancelaria

Dni i godziny urzędowania Kancelarii parafialnej. Administracja parafii.

więcej