Świątynie

Świątynie

Kościół pw Matki Bożej Bolesnej w Chróstniku.

Pierwsze wzmianki o istnieniu kościoła pochodzą już z 1135 roku. Jednak pierwsza oficjalna wzmianka pochodzi z 1335 roku. Precyzyjne ustalenie chronologii pierwszego kościoła murowanego jest utrudnione w skutek późniejszych przekształceń, które skutecznie zatarły jego gotycki kształt. Mógł on powstać w XIV jak i XV w. Swą obecną postać świątynia uzyskała w wyniku przebudów zwłaszcza barokowej z około 1715 roku oraz XIX wiecznej, która wiązała się z nadbudową wieży, zmianą formy i wykrojów otworów okiennych. Wnętrze świątyni nakrywa jednorodne, barokowe sklepienie z lunetami. Od zewnątrz jej gotycki charakter został całkowicie zatarty wskutek późniejszych prac przekształceniowych budowli kościoła. Zasięg i szerokość gotyckiego prezbiterium określają dwie ukośne ustawione przypory, zachowane w szczytowej ścianie bocznej. A także wysokie wnęki w ścianach bocznych, powstałe w wyniku nadbudowy pierwotnych przypór. Od strony zachodniej wznosi się masywna wieża, w górnej części przechodząca w ośmiobok, zakończona gzymsem podokapowym wspartym na niewielkich konsolkach, nakryta płaskim dachem, który po II wojnie światowej zastąpił pierwotny hełm. Do bocznych ścian nawy i wieży przylegają nowsze przybudówki, min półkolista kruchta. Obecnie w jednej z nich znajduje się kaplica Miłosierdzia Bożego, która służy spotkaniom grup parafialnych oraz udzielaniu Sakramentu Chrztu Świętego. W jednej z naw bocznych funkcjonuje również parafialne muzeum.

Ozdobą wnętrza kościoła jest prospekt organowy, barokowy, drewniany z 1770 r., kamienne płyty nagrobne w przedsionku kościoła w tym: nagrobek Katarzyny von Brauchitsch z 1541 r, Małgorzaty von Brauchitsch z 1556 r, nagrobek dziecięcy Heleny z 1567 r., nagrobek anonimowy, barokowy, wykonany z piaskowca datowany na lata 20 XVIII w. oraz nagrobek pastora Jana Ferdynanda Frosta, z ok. 1743 r.

Kościół pw Św. Marii Dominiki Mazzarello

Kościół jest budowlą gotycką, częściowo przekształconą w czasach nowożytnych. Przyjmuje się że powstał w wieku XIII/XIV. Pierwszy wiarygodny przekaz historyczny na temat istniejącego kościoła pochodzi z 1399 r. Późniejsze przebudowy miały miejsce w XV i XVII w. W czasie drugiej wojny światowej uległa poważnemu zniszczeniu wieża kościoła wraz z jej strzelistym hełmem pokrytym gontem. Po wojnie dokonano jej rozbiórki. W 1961 r. ks. Michał Szafarski SDB, sprowadził do kościoła relikwie św. Marii Dominiki Mazzarello. (źródło, Henryk Rusewicz ,Świątynie Powiatu Lubińskiego, Lubin 2006). Ogłoszenie nadania tytułu świątyni odbyło się w niedzielę 4 listopada 1961 roku. Była to pierwsza uroczystość patronalna z licznym udziałem Salezjanów oraz Sióstr Salezjanek, delegacji i pielgrzymek. Z tym wydarzeniem datuje się również początek tradycji pielgrzymek Salezjanów, Sióstr Salezjnaek, wychowanków i rzesz pielgrzymów do tutejszej świątyni.

Na wystrój kościoła składa się neorenesansowy strop kasetonowy nakrywający prezbiterium, ołtarz główny z oknem późnego renesansu bogato rzeźbiony z 1604 roku, ambona również późnorenesansowa z okresu śląskiej reformacji w rzeźbach ukazująca fundamentalne treści wiary chrześcijańskiej opartej na Prawie i Ewangelii. W przedsionku znajdują się również nagrobki kamienne Krzysztofa von Brauchtisch i jego żony Ewy von Boock z 1600r oraz Caspara Hoberga z 1675 r.

Nasza Wspólnota

Informacje na temat parafii MB Bolesnej. Historia, opisy miejscowości.

więcej

Ogłoszenia Parafialne

Bieżące informacje z życia parafii. Aktualne intencje Mszy Św. , krótkie refleksje.

więcej

Nasza Kancelaria

Dni i godziny urzędowania Kancelarii parafialnej. Administracja parafii.

więcej