Kalendarz liturgiczny

Kalendarz liturgiczny

 (na podstawie www.niedziela.pl)


 

Kalendarz liturgiczny na rok 2017

 

środa

 

1

lis

 

biały

 

Uroczystość Wszystkich Świętych

 

Stary lekcjonarz: Ap 7, 2-4. 9-14; Ps 24, 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6); 1 J 3, 1-3; Mt 11, 28; Mt 5, 1-12a;

czwartek

 

2

lis

 

fioletowy

 

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

 

PIERWSZA MSZA

Stary lekcjonarz: Hi 19, 1. 23-27a; Ps 27, 1. 4. 7 i 8b i 9a. 13-14 (R.: 1a); 1 Kor 15, 20-24a. 25-28; Ap 1, 5-6; Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a;

DRUGA MSZA

Stary lekcjonarz: Dn 12, 1-3; Ps 42, 2-3. 5; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 (41), 3a); Rz 6, 3-9; J 3, 16; J 11, 32-45;

TRZECIA MSZA

Stary lekcjonarz: Mdr 3, 1-6. 9; Ps 103, 8 i 10. 13-14. 15-16. 17-18 (R.: por. Ps 37 (36), 39a); 2 Kor 4, 14 – 5, 1; J 6, 40; J 14, 1-6;

piątek

 

3

lis

 

zielony

 

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Marcina de Porres, zakonnika

 

Nowy lekcjonarz: Rz 9, 1-5; Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. 12a); Por. J 10, 27; Łk 14, 1-6;

Stary lekcjonarz: Rz 9, 1-5; Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20; J 10, 27; Łk 14, 1-6;

sobota

 

4

lis

 

biały

 

Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa

 

Nowy lekcjonarz: Rz 11, 1-2a. 11-12. 25-29; Ps 94 (93), 12-13a. 14-15. 17-18 (R.: por. 14a); Mt 11, 29ab; Łk 14, 1. 7-11;

Stary lekcjonarz: Rz 11, 1-2a. 11-12. 25-29; Ps 94, 12-13a. 14-15. 17-18; Mt 11, 29ab; Łk 14, 1. 7-11;

niedziela

 

5

lis

 

zielony

 

Trzydziesta Pierwsza Niedziela zwykła

 

Nowy lekcjonarz: Ml 1, 14b – 2, 2b. 8-10; Ps 131 (130), 1bcde. 2-3; 1 Tes 2, 7b-9. 13; Por. Mt 23, 9b. 10b; Mt 23, 1-12;

Stary lekcjonarz: Ml 1, 14b – 2, 2b. 8-10; Ps 131, 1. 2-3; 2 Tes 2, 7b-9. 13; Mt 23, 9a. 10b; Mt 23, 1-12;

poniedziałek

 

6

lis

 

zielony

 

Dzień Powszedni

 

Nowy lekcjonarz: Rz 11, 29-36; Ps 69 (68), 30-31. 33-34. 36-37 (R.: por. 14c); J 8, 31b-32a; Łk 14, 12-14;

Stary lekcjonarz: Rz 11, 29-36; Ps 69, 30-31. 33-34. 36-37; J 8, 31b-32; Łk 14, 12-14;

wtorek

 

7

lis

 

zielony

 

Dzień Powszedni

 

Nowy lekcjonarz: Rz 12, 5-16a; Ps 131 (130), 1bcde. 2-3; Mt 11, 28; Łk 14, 15-24;

Stary lekcjonarz: Rz 12, 5-16a; Ps 131, 1. 2-3; Mt 11, 28; Łk 14, 15-24;

środa

 

8

lis

 

zielony

 

Dzień Powszedni

 

Nowy lekcjonarz: Rz 13, 8-10; Ps 112 (111), 1b-2. 4-5. 9 (R.: por. 5a); Por. 1 P 4, 14; Łk 14, 25-33;

Stary lekcjonarz: Rz 13, 8-10; Ps 112, 1-2. 4-5. 9; 1 P 4, 14; Łk 14, 25-33;

czwartek

 

9

lis

 

biały

 

Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

 

Stary lekcjonarz: Ez 47, 1-2. 8-9. 12; Ps 46, 2-3. 5-6. 8-9 (R.: por. 6); 1 Kor 3, 9b-11. 16-17; 2 Krl 7, 16; J 2, 13-22;

piątek

 

10

lis

 

biały

 

Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

 

Nowy lekcjonarz: Rz 15, 14-21; Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a); 1 J 2, 5; Łk 16, 1-8;

Stary lekcjonarz: Rz 15, 14-21; Ps 98, 1. 2-3ab. 3cd-4; 1 J 2, 5; Łk 16, 1-8;

sobota

 

11

lis

 

biały

 

Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa

 

Nowy lekcjonarz: Rz 16, 3-9. 16. 22-27; Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 10-11 (R.: 1b); Por. 2 Kor 8, 9; Łk 16, 9-15;

Stary lekcjonarz: Rz 16, 3-9. 16. 22-27; Ps 145, 2-3. 4-5. 10-11; 2 Kor 8, 9; Łk 16, 9-15;

niedziela

 

12

lis

 

zielony

 

Trzydziesta Druga Niedziela zwykła

 

Nowy lekcjonarz: Mdr 6, 12-16; Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2ab); 1 Tes 4, 13-18; Por. Mt 24, 42a. 44; Mt 25, 1-13;

Stary lekcjonarz: Mdr 6, 12-16; Ps 63, 2. 3-4. 5-6. 7-8; 1 Tes 4, 13-18; Mt 24, 42a. 44; Mt 25, 1-13;

poniedziałek

 

13

lis

 

czerwony

 

Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski

 

Z DNIA

Nowy lekcjonarz: Mdr 1, 1-7; Ps 139 (138), 1b-3. 4-5. 7-8. 9-10. (R.: por. 24b); Por. Flp 2, 15d. 16a; Łk 17, 1-6;

Stary lekcjonarz: Mdr 1, 1-7; Ps 139, 1-3. 4-5. 7-8. 9-10; Flp 2, 15-16; Łk 17, 1-6;

ZE WSPOMNIENIA

Stary lekcjonarz: Rz 8, 31b-39; Ps 126, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5); Mt 5, 10; Mt 10, 28-33;

wtorek

 

14

lis

 

zielony

 

Dzień Powszedni

 

Nowy lekcjonarz: Mdr 2, 23 – 3, 9; Ps 34 (33), 2-3. 16-17. 18-19 (R.: por. 2a); J 14, 23; Łk 17, 7-10;

Stary lekcjonarz: Mdr 2, 23 – 3, 9; Ps 34, 2-3. 16-17. 18-19; J 14, 23; Łk 17, 7-10;

środa

 

15

lis

 

zielony

 

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła

 

Nowy lekcjonarz: Mdr 6, 1-11; Ps 82 (81), 3-4. 6-7 (R.: por. 8a); Por. 1 Tes 5, 18; Łk 17, 11-19;

Stary lekcjonarz: Mdr 6, 1-11; Ps 82, 3-4. 6-7; 1 Tes 5, 18; Łk 17, 11-19;

czwartek

 

16

lis

 

zielony

 

Dzień Powszedni albo wspomnienie rocznicy poświęcenia Rzymskich bazylik świętych apostołów Piotra i Pawła albo wspomnienie św. Małgorzaty Szkockiej albo wspomnienie św. Gertrudy, dziewicy

 

Z DNIA

Nowy lekcjonarz: Mdr 7, 22 – 8, 1; Ps 119 (118), 89-90. 91 i 130. 135 i 175 (R.: por. 89); J 15, 5ab; Łk 17, 20-25;

Stary lekcjonarz: Mdr 7, 22 – 8, 1; Ps 119, 89-90. 91 i 130. 135 i 175; Łk 21, 36; Łk 17, 20-25;

ZE WSPOMNIENIA ROCZNICY POŚWIĘCENIA RZYMSKICH BAZYLIK ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

Stary lekcjonarz: Dz 28. 11-16. 30-31; Ps 98, 1. 2-3ab. 3c-4 (R.: por. 2a); ; Mt 14, 22-33;

piątek

 

17

lis

 

biały

 

Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

 

Nowy lekcjonarz: Mdr 13, 1-9; Ps 19 (18), 2-3. 4-5b (R.: por. 2a); Łk 21, 28bc; Łk 17, 26-37;

Stary lekcjonarz: Mdr 13, 1-9; Ps 19, 2-3. 4-5ab; Mt 24, 42a. 44; Łk 17, 26-37;

sobota

 

18

lis

 

czerwony

 

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

 

Nowy lekcjonarz: Mdr 18, 14-16; 19, 6-9; Ps 105 (104), 2-3. 36-37. 42-43 (R.: por. 5a); Por. 2 Tes 2, 14; Łk 18, 1-8;

Stary lekcjonarz: Mdr 18, 14-16; 19, 6-9; Ps 105, 2-3. 36-37. 42-43; 2 Tes 2, 14; Łk 18, 1-8;

niedziela

 

19

lis

 

zielony

 

Trzydziesta Trzecia Niedziela zwykła

 

Nowy lekcjonarz: Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31; Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5 (R.: 1b); 1 Tes 5, 1-6; J 15, 4a. 5b; Mt 25, 14-30;

Stary lekcjonarz: Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31; Ps 128, 1-2. 3. 4-5; 1 Tes 5, 1-6; J 15, 4. 5b; Mt 25, 14-30;

poniedziałek

 

20

lis

 

biały

 

Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

 

Nowy lekcjonarz: 1 Mch 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64; Ps 119 (118), 53 i 61. 134 i 150. 155 i 158 (R.: por. 88); J 8, 12; Łk 18, 35-43;

Stary lekcjonarz: 1 Mch 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64; Ps 119, 53 i 61. 134 i 150. 155 i 158; J 8, 12b; Łk 18, 35-43;

wtorek

 

21

lis

 

biały

 

Wspomnienie Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

 

Nowy lekcjonarz: 2 Mch 6, 18-31; Ps 3, 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 6); Por. 1 J 4, 10b; Łk 19, 1-10;

Stary lekcjonarz: 2 Mch 6, 18-31; Ps 3, 2-3. 4-5. 6-7; 1 J 4, 10b; Łk 19, 1-10;

środa

 

22

lis

 

czerwony

 

Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

 

Nowy lekcjonarz: 2 Mch 7, 1. 20-31; Ps 17 (16), 1bcd. 5-6. 8 i 15 (R.: por. 15b); Por. J 15, 16; Łk 19, 11-28;

Stary lekcjonarz: 2 Mch 7, 1. 20-31; Ps 17, 1. 5-6. 8 i 15; J 15, 16; Łk 19, 11-28;

czwartek

 

23

lis

 

zielony

 

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Klemensa I, papieża i męczennika albo wspomnienie św. Kolumbana, opata

 

Nowy lekcjonarz: 1 Mch 2, 15-29; Ps 50 (49), 1b-2. 5-6. 14-15 (R.: por. 23b); Por. Ps 95 (94), 8a. 7d; Łk 19, 41-44;

Stary lekcjonarz: 1 Mch 2, 15-29; Ps 50, 1-2. 5-6. 14-15; Ps 95, 8ab; Łk 19, 41-44;

piątek

 

24

lis

 

czerwony

 

Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy

 

Nowy lekcjonarz: 1 Mch 4, 36-37. 52-59; 1 Krn 29, 10b-11b. 11c-12 (R.: por. 13b); Por. J 10, 27; Łk 19, 45-48;

Stary lekcjonarz: 1 Mch 4, 36-37. 52-59; 1 Krn 29, 10-11abc. 11d-12; J 10, 27; Łk 19, 45-48;

sobota

 

25

lis

 

zielony

 

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę albo wspomnienie bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszki Siedliskiej), zakonnicy

 

Z DNIA

Nowy lekcjonarz: 1 Mch 6, 1-13; Ps 9, 2-3. 4 i 6. 16 i 19 (R.: por. 15b); Por. 2 Tm 1, 10b; Łk 20, 27-40;

Stary lekcjonarz: 1 Mch 6, 1-13; Ps 9, 2-3. 4 i 6. 16 i 19; por. 2 Tm 1, 10b; Łk 20, 27-40;

ZE WSPOMNIENIE ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ, DZIEWICY I MĘCZENNICY

Stary lekcjonarz: Ap 21, 5-7; Ps 124, 2-3. 4-5. 7b-8 (R.: por. 7a); Mt 5, 10; Mt 10, 28-33;

niedziela

 

26

lis

 

zielony

 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

 

Nowy lekcjonarz: Ez 34, 11-12. 15-17; Ps 23 (22), 1b-2a. 2b-3. 5. 6 (R.: por. 1b); 1 Kor 15, 20-26. 28; Por. Mk 11, 9c. 10a; Mt 25, 31-46;

Stary lekcjonarz: Ez 34, 11-12. 15-17; Ps 23, 1-2a. 2b-3. 5. 6; 1 Kor 15, 20-26. 28; Por. Mk 11, 10; Mt 25, 31-46;

poniedziałek

 

27

lis

 

zielony

 

Dzień Powszedni

 

Nowy lekcjonarz: Dn 1, 1-6. 8-20; Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. 52b); Por. Mt 24, 42a. 44; Łk 21, 1-4;

Stary lekcjonarz: Dn 1, 1-6. 8-20; Dn 3, 52. 53b i 54a i 55ab i 56; Mt 24, 42a. 44; Łk 21, 1-4;

wtorek

 

28

lis

 

zielony

 

Dzień Powszedni

 

Nowy lekcjonarz: Dn 2, 31-45; Dn 3, 57-58a i 59a. 60a i 61 (R.: por. 57b); Ap 2, 10c; Łk 21, 5-11;

Stary lekcjonarz: Dn 2, 31-45; Dn 3, 57-58a i 59a. 60a i 61a i 62a i 63a; Ap 2, 10c; Łk 21, 5-11;

środa

 

29

lis

 

zielony

 

Dzień Powszedni

 

Nowy lekcjonarz: Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Dn 3, 62a i 63a i 64a i 65a. 66a i 67 (R.: por. 57b); Ap 2, 10c; Łk 21, 12-19;

Stary lekcjonarz: Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Dn 3, 64a i 65a i 66a i 67a. 68a i 69a i 70ab; Ap 2, 10c; Łk 21, 12-19;

 

czwartek

30

lis

czerwony

Święto św. Andrzeja, apostoła

Stary lekcjonarz: Iz 49, 1-6; Ps 19, 2-3. 4-5ab (R.: 5a); Rz 10, 9-18; J 14, 6b i 9c; Mt 4, 18-22;

 

Wydarzenia

Kolejne wsparcie dla Pobiednej

Drodzy Parafianie!   Pomyślnie zakończona została zbiórka na dofinansowanie zakupu huśtawki dla dzieci z dla Domu Samotnej Matki w...
1.9 2017

Pomoc dla Pobiednej

Już kolejny raz mieszkańcy naszej parafii spieszą z pomocą dla podopiecznych Domu Samotnej Matki w Pobiednej k. Świeradowa Zdroju. Liczna podarunki rzeczowe i...
17.12 2016

Sakrament Bierzmowania

21 października 2016r. w kościele na Osiedlu pw. św. Jana Pawła II młodzież z naszej parafii przyjęła z rąk Jego Eminencji Księdza Biskupa Stanisława Cichego...
21.10 2016

Zawody rowerowe

 W sobotę 24 września 2016r. w miasteczku rowerowym w Chróstnku odbyły się dla dzieci z naszej parafii zawody rowerowe.  Zwody zorganizował i...
24.9 2016

Piknik Ministrancki

 W sobotę 20 sierpnia odbył się w Chróstniku piknik rodzinny dla służby liturgicznej. Wspaniale bawiliśmy się uczestnicząc w różnych...
20.8 2016

Nasza Wspólnota

Informacje na temat parafii MB Bolesnej. Historia, opisy miejscowości.

więcej

Ogłoszenia Parafialne

Bieżące informacje z życia parafii. Aktualne intencje Mszy Św. , krótkie refleksje.

więcej

Nasza Kancelaria

Dni i godziny urzędowania Kancelarii parafialnej. Administracja parafii.

więcej